Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

Наказ №181 про склад журі

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Н А К А З

 

20 жовтня 2020 року                 м. Володимир-Волинський                    № 181

 

Про затвердження складу

фахового  журі, термінів та

місця проведення першого туру

всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2021»

 

         На виконання наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 22.06.2020 № 182 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021», наказу управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 25.06.2020 року № 103 «Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2021»

 

НАКАЗУЮ:

 

       1. Затвердити склад фахового журі першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» (далі-Конкурс) (додаток 1).

       2. Провести перший тур Конкурсу на базі методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради:

 - 10 листопада 2020 року - номінація «Керівник закладу освіти» (конкурсне випробування «Самоаналіз управлінської діяльності» - співбесіда в режимі онлайн з членами журі);

        - 11 листопада 2020 року - номінація «Математика» (конкурсне випробування «Відеоурок» у записі);

         -   12 листопада 2020 року - номінація «Українська мова та література» (конкурсне випробування «Відеоурок» у записі);

        -   13 листопада 2020 року - номінація «Трудове навчання» (конкурсне випробування «Відеоурок» у записі).

       3. Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, зареєстрованих на офіційному сайті Конкурсу (додаток 2):

        3.1. До 01 листопада 2020 року надіслати  інформаційну картку учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» (додаток 3).

       3.2.  До 06 листопада учасникам номінацій «Математика», «Українська мова та література», «Трудове навчання» надіслати конспект уроку та відео- урок (без учнів).

       4. Методичному кабінету управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (Салабай Л.П.) забезпечити:

4.1. Організаційно-методичний супровід проведення Конкурсу.

4.2.  Належні умови для проведення Конкурсу.

       5. Відповідальність за виконання наказу покласти на в.о. завідувача методичним кабінетом управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Салабай Л. П.

       6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник начальника                                                                Алла КУЗМЯК

Людмила Салабай 22642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток 1

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                           

                                                                          Наказ управління освіти,

                                                             молоді та спорту

                                                                     виконавчого комітету

                                                                        Володимир-Волинської

                                                      міської ради

                                                                                 від 20.10.2020 року № 181

                         

Склад

фахового журі першого туру всеукраїнського конкурсу

 «Учитель року-2021»

 

 

 

 

Кузмяк А. Г.

 

 

Салабай Л. П.

  • голова журі, заступник   начальника управління освіти, молоді та спорту

 

  • секретар журі, методист методкабінету управління освіти, молоді та спорту

 

 

 

 

 

Базь  Ж. М.                          

  • член журі, методист методкабінету управління освіти, молоді та спорту

 

 

Красько  К. М.

  • член журі, методист методкабінету управління освіти, молоді та спорту

 

 

 

Стасюк О. М.              

  • член журі, методист методкабінету управління освіти, молоді та спорту

 

 

                          Додаток 3

 

Інформаційна картка *

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

в номінації «________________________»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Посада (відповідно до запису в трудовій книжці)

 

Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту)

 

Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)

 

Самоосвіта (зазначається за останні 3 роки в порядку зменшення за категоріями: очні, дистанційні курси; конференції, семінари; конкурси тощо)

 

Педагогічний стаж

 

Кваліфікаційна категорія

 

Педагогічне звання (за наявності)

 

Науковий ступінь (за наявності)

 

Посилання на відеорезюме (для учасників третього туру)

 

Педагогічна ідея

(для номінацій «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література»)

 

Обсяг – до 4 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний;          розмір шрифту – кегль 14.

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; продемонструвати ефективність та результативність впровадження педагогічної ідеї.

Самоаналіз управлінської діяльності щодо створення освітнього середовища в закладі освіти

(для номінації «Керівник закладу освіти»)

 

Обсяг – до 7 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний; розмір шрифту – кегль 14.

Зміст:

1. Паспорт школи (рік заснування, кількість класів, учнів, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу на початок 2020-2021 н. р., посилання на офіційний сайт закладу).

2. Опис конкретних управлінських рішень та дій (з URL-посиланнями на документи, фото-, відеоматеріали) щодо:

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого освітнього простору;

створення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

запобігання проявам насильства і дискримінації.

3. Перспективи розвитку освітнього середовища закладу.

* Формат інформаційної картки не змінювати